Monety, moneta

Od najdawniejszych czasów pomiędzy ludźmi istniał handel towarami. Działo się tak dlatego, że jeden człowiek nie mógł wyprodukować wszystkich rzeczy, które są mu niezbędne do życia. Wykonywał więc to co potrafił najlepiej w większej ilości i wymieniał się z innymi na towary które były mu potrzebne. Ale zawsze był wtedy problem z określeniem wartości poszczególnych towarów. Więc ktoś mądry wpadł na pomysł aby znaleźć coś co stanowiłoby standardową jednostkę zapłaty przy handlu lub wykonywaniu jakichś usług. I tak powstały monety. Najprawdopodobnie jako pierwsi zaczęli używać monet Fenicjanie. Stopniowo zaczęto wprowadzać je we wszystkich krajach, a szczególnie tych, w których handel był bardzo wysoko rozwinięty. I tak monety, jako środek płatniczy podbiły cały świat. Nie było już problemu z wyceną za towar, cenę można było ustalić dużo wcześniej przed zawarciem transakcji i w związku z tym było o wiele mniej nieporozumień pomiędzy handlującymi. I dzięki Fenicjanom monet używamy do dnia dzisiejszego.

Historia monet w Polsce jest związana praktycznie od samego początku z powstaniem państwa polskiego. Pierwszą monetę bowiem wybito praktycznie zaraz po objęciu władzy przez Mieszka I. Był to srebrny denar z kapliczką i krzyżem. W późniejszych czasach na terenie polski mieliśmy różne sytuacje, które powodowały, że monety traciły lub zyskiwały swoją wartość. Zazwyczaj im król posiadał silniejszą władzę, tym wartość monet zyskiwała na znaczeniu. Często bywało tak, że podczas konfliktów w kraju, każdy z władców wybijał swoje monety i na niewielkim obszarze w obiegu znajdowało się kilka rodzajów monet. Prowadziło to do chaosu i częstych konfliktów pomiędzy handlującymi. Trudno bowiem było określić wartość poszczególnych środków płatniczych. Jedni oceniali je wyżej inni niżej. Ale podobne historie były też w innych krajach europejskich i Polska nie stanowiła tutaj wyjątku. Monety zmieniały się często i ludzie często mieli wielki problem z wymienianiem ich na aktualnie obowiązujący w obiegu na danym terenie.