Plan emisji monet NBP w 1996 r.

L.p Temat Nominał Próba

(stop)

Wielkość emisji

(w tys. szt.)

Data wprowadzenia

do obiegu

Cena

w zł

1 IV wieki stołeczności Warszawy 1596 – 1996 20 Ag 925 16,5 29 kwietnia 37,00
2 Poczet Królów i Książąt Polskich, Zygmunt II August 1548- 1572,

popiersie

półpostać

10

10

Ag 925

Ag 925

13

5

27 maja 25,00

38,00

3 40. rocznica wydarzeń poznańskich 1956r. 10 Ag 925 13,05 19 czerwca 25,00
4 Zwierzęta Świata, Jeż /Erinaceus europaeus/ 20 Ag 925 15 15 lipca 37,00
5 Zamki i Pałace w Polsce, Zamek w Lidzbarku Warmińskim 20 Ag 925 15 16 października 37,00
6 Stanisław Mikołajczyk 1901-1966 10 Ag 925 13,5 6 listopada 25,00
7 200-lecie powstania Mazurka Dąbrowskiego 1797 – 1997 10 Ag 925 14 11 grudnia 25,00
8 Tysiąclecie Miasta Gdańska 997 – 1997 20 Ag 925 20 18 grudnia 37,00

Plan emisji monet NBP w 1995 r.

L.p Temat Nominał Próba

(stop)

Wielkość emisji

(w tys. szt.)

Data wprowadzenia

do obiegu

Cena

w zł

1 Katyń, Miednoje, Charków 1940 20 Ag 925 30 30 kwietnia 33,00
2 Żołnierz Polski na frontach II Wojny Światowej , Berlin 1945 10 Ag 750 12 6 maja 22,00
3 500 lat województwa płockiego 1495-1995 20 Ag 925 15 6 maja 33,00
4 Zwierzęta Świata, Sum /Silurus galanis/ 20 Ag 925 20 12 czerwca 33,00
5 50. rocznica powstania ONZ 20 Ag 925 20 26 czerwca 33,00
6 75. rocznica Bitwy Warszawskiej 20 Ag 925 20 11 sierpnia 33,00
7 Zamki i pałace w Polsce, Pałac Królewski w Łazienkach 20 Ag 999 20 20 września 33,00
8 100 lat nowożytnych Igrzysk Olimpijskich 1896 – 1996 10 Ag 925 20 30 października 22,00
9 Igrzyska XXVI Olimpiady, Atlanta 1996 20 Ag 925 20 15 listopada 38,00
10 Mikołaj Kopernik – EKU 20 Ag 925 15 30 listopada 33,00
11 Wincenty Witos, 100 – lecie zorganizowanego ruchu ludowego 10 Ag 925 20 21 grudnia 22,00

Justunek

Co oznacza termin moneta justowana?

Ten tajemniczy termin oznacza, że moneta (np. talar) będzie posiadał brzydkie uszkodzenia – ślady przypominające uszkodzenie pilnikiem. Ślady te powstały w mennicy, są śladami pilnika i bywają powodem wielu sporów dotyczących stanu zachowania monety !!!

Jak to powstało – jeśli pracownik mennicy podczas ważenia monety stwierdzał, że przewyższa ona wagę katalogową, usuwał nadmiar materiału pilnikiem, aby ta odpowiadała gramaturze katalogowej! Justowanie przeprowadzano zarówno przed jak i po biciu monety.

Przykładowa moneta po justowaniu na załączonym obrazku (górna i dolna krawędź monety).

Dziwny nalot na monecie – to patyna!

Czy patyna jest groźna? Skąd się bierze?

Można nazwać ją niegroźną korozją – powstaje przez związki siarki wchodzące w reakcję z monetą. Związki te znajdują się w powietrzu (zanieczyszczenia płynące z zakładów produkcyjnych, powstające w procesie spalania węgla, benzyny).

Patyna jest doskonałym zabezpieczeniem monety przed dalszą korozją i nie obniża wartości numizmatu !! Jest doskonałym dowodem na to, że moneta nie była czyszczona – niektóre monety z patyną osiągają wyższą wartość niż moneta bez niej. Dotyczy to głównie starszych monet.

Pamiętaj – zanim zabierzesz się za czyszczenie monet – pomyśl dwa, a nawet trzy razy !!!

Załączone zdjęcie przedstawia monetę pokrytą w części patyną.