Plan emisji monet NBP w 1998 r.

L.p Temat Nominał Próba

(stop)

Wielkość emisji

(w tys. szt.)

Data wprowadzenia

do obiegu

Cena

w zł

1 XVIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Nagano 1998 10 Ag 925 31,5 25 lutego 33,00
2 Gen. bryg. A. E. Fieldorf 1895-1953, 45. rocznica tragicznej śmierci 10 Ag 925 17,7 7 kwietnia 32,00
3 Poczet Królów i Książąt Polskich, Zygmunt III Waza 1587 – 1632,

popiersie

półpostać

10

10

Ag 925

Ag 925

22

14

29 kwietnia 32,00

35,00

4 Zwierzęta Świata, Ropucha paskówka /Bufo calamita/ 20 Ag 925 22 20 maja 49,00
5 100-lecie odkrycia polonu i radu 20 Ag 925 20 17 czerwca 49,00
6 Zamki i Pałace w Polsce, Zamek w Kórniku 20 Ag 925 20 16 września 49,00
7 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II 10 Ag 925 65 14 października 32,00
8 80. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 10 Ag 925 20 9 listopada 32,00
9 50. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 Ag 925 14 2 grudnia 32,00