Plan emisji monet NBP w 2001 r.

L.p Temat Nominał Próba

(stop)

Wielkość emisji

(w tys. szt.)

Data wprowadzenia

do obiegu

Cena

w zł

1 Rok 2001 10 Ag 925 35 24 stycznia 34,00
2 Szlak bursztynowy 20 Ag 925 30 21 lutego 57,00
3 Zabytki Kultury Materialnej w Polsce, Kopalnia soli w Wieliczce 20 Ag 925 25 21 marca 53,00
4 15 – lecie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 10 Ag 925 25 18 kwietnia 35,00
5 Zwierzęta Świata, Paź królowej /Papilio machaon/ 20 Ag 925 26,5 9 maja 50,00
6 100. rocznica urodzin Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10 Ag 925 60 6 czerwca 35,00
7 XII Międzynarodowy Konkurs im. Henryka Wieniawskiego 10 Ag 925 28 12 września 35,00
8 Poczet Królów i Książąt Polskich, Jan III Sobieski 1674 – 1696,

popiersie

półpostać

10

10

Ag 925

Ag 925

24

17

3 października 34,00

37,00

9 Polscy Podróżnicy i Badacze, Michał Siedlecki 1873 – 1940 10 Ag 925 26 7 listopada 34,00
10 Polski Rok Obrzędowy, Kolędnicy 20 Ag 925 55 5 grudnia 65,00