Banknoty Księstwa Warszawskiego po kongresie wiedeńskim – Złote Polskie – skup banknotów i wycena

W 1815 roku powstało Królestwo Polskie. W tym samym roku Mennica Warszawska rozpoczęła bicie monet Królestwa Polskiego. W 1828 roku car Mikołaj I podpisał dekret o utworzeniu Banku Polskiego. Te banknoty / bilety skupujemy w każdym stanie zachowania (także z niewielkimi ubytkami).

Skup banknotów 1830 5 złp

5 złp (złotych polskich) 1830, wymiary 78 x 121 mm. Pierwszy banknot Królestwa Polskiego

Skup banknotów 1824 50 złp

50 złp (złotych polskich) 1824 (bilet kassowy), wymiary 155 x 111 mm Jeden z najrzadszych banknotów Królestwa Polskiego

Tekst na banknocie:

Ukazicielowi onego wypłaci Kassa Wymiany stosownie do Postanowienia Królewskiego z dnia 15 Mca Kwietnia Roku 1823. złotych Pięćdziesiąt monetą kurs w Kraju maiącą. Bilet ten przyjęty będzie we wszystkich Kassach Skarbowych.

Skup banknotów 1830 100 złp

100 złp (złotych polskich) 1830, wymiary 146 x 108 mm. Banknot drukowany w Drukarni Banku Polskiego.

Skup banknotów online, kliknij tutaj: Skup na odległość

Skup banknotów Warszawa, kliknij tutaj: Skup Warszawa