Banknoty między powstaniami – Ruble – skup banknotów i wycena

Po upadku powstanie listopadowego Car zarządził wprowadzenie w Królestwie Polskim Rubla (w srebrze). Te banknoty / bilety skupujemy w każdym stanie zachowania (także z niewielkimi ubytkami).

Skup banknotów 1847 1 rubel srebrem

1 rubel 1847 srebrem

Skup banknotów 1841 3 ruble srebrem

3 ruble 1841 srebrem

Skup banknotów 1866 3 ruble srebrem

3 ruble 1866 srebrem
Po powstaniu styczniowym, od dnia 1 stycznia 1886 roku, wprowadzono rubel rosyjski.

Skup banknotów online, kliknij tutaj: Skup na odległość

Skup banknotów Warszawa, kliknij tutaj: Skup Warszawa