Bilety Skarbowe / banknoty Insurekcja Kościuszkowska – skup banknotów

W Europie pierwsze banknoty zagościły w Szwecji w XVII wieku. Pierwszy pomysł banknotów w Polsce pojawił się podczas Sejmu Czteroletniego. W maju 1794 roku powstała Rada Najwyższa Narodowa, która podjęła uchwałę o biletach skarbowych, które miały wysokie nominały. W związku z powyższym Kościuszko zaproponował emisję biletów zdawkowych o niskich nominałach. Tak powstały pierwsze pieniądze papierowe na naszych ziemiach. Te banknoty / bilety skupujemy w każdym stanie zachowania, także z brakami (maksymalnie 25%).

Bilety skarbowe
5 gr Groszy Miedziane Insurekcja / bilet skarbowy, wymiary 45 x 65 mm

Banknot Insurekcja Kościuszkowska
Skup biletów, banknotów Insurekcja Kościuszkowska

10 gr Groszy Miedziane Insurekcja / bilet skarbowy, wymiary 45 x 65 mm
1 złp złoty Insurekcja Kościuszkowska / bilet skarbowy, wymiary 74 x 62 mm

Skup biletów, banknotów Insurekcja Kościuszkowska

4 złp złote Insurekcja Kościuszkowska / bilet skarbowy, wymiary 45 x 65 mm
5 złp Insurekcji Kościuszkowskiej wprowadzony do obiegu 16 sierpnia 1794 r., wymiary 95 x 180 mm
10 złp Insurekcji Kościuszkowskiej, wymiary 95 x 180 mm

Skup biletów, banknotów Insurekcja Kościuszkowska

25 złp Insurekcji Kościuszkowskiej, wymiary 95 x 180 mm

Skup biletów, banknotów Insurekcja Kościuszkowska

50 złp Insurekcji Kościuszkowskiej, wymiary 95 x 180 mm
100 złp Insurekcji Kościuszkowskiej, wymiary 95 x 180 mm
500 złp Insurekcji Kościuszkowskiej – jeden z najrzadszych banknotów polskich. Wyemitowano go tylko 500 sztuk., wymiary 95 x 180 mm
1000 złp Insurekcji Kościuszkowskiej, wymiary 95 x 180 mm

Przykładowy tekst na banknotach / biletach Insurekcji Kościuszkowskiej:
Na (tutaj nominał) złotych polskich rachując z iedney Grzywny Kolońskiej Złtch pol 84-1/2 Monety Srebrney które Skarb Narodowy każdemu Ukazicielowi ninieyszego Biletu z funduszów na umorzenie Biletów Skarbowych przeznaczonych y na ogólnych Dobrach Narodowych hypotekowanych zapłaci oraz we wszelkich dochodach Publicznych według powyższey Uchwały Rady Naywyższey Narodowey przyjmować będzie

Skup banknotów online, kliknij tutaj: Skup na odległość

Skup banknotów Warszawa, kliknij tutaj: Skup Warszawa