20 zł 2017 banknot 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

20 zł – 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – banknot kolekcjonerski

Strona przednia:
w prawej części banknotu stylizowane wizerunki korony Maryi w kolorach złotym, czarnym i białym oraz, poniżej, korony Dzieciątka Jezus w kolorach złotym i czarnym, z obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, podtrzymywane przez anioły; skrzydła aniołów podtrzymujących korony w kolorach złotym, czarnym, czerwonym i zielonym. W górnej części korony Maryi – gwiazdy wydrukowane farbą opalizującą, w kolorze złotym, widoczne w zależności od kąta patrzenia. W dolnej części, pod koroną Dzieciątka Jezus, na tle wyodrębnionej półkolistej płaszczyzny stylizowane kwiaty lilii wypełnione ornamentem w kolorach czerwonym i zielonym oraz ornamenty w kolorach pomarańczowym i niebieskim, na ich tle białe wyodrębnione pole z fragmentami monogramu Maryi w kolorze zielonym (uzupełnienie fragmentów w kolorze ciemnoniebieskim znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Monogram Maryi w całości widoczny pod światło (recto-verso). Z prawej strony koron, u góry, liczba: 20 w kolorze ciemnoniebieskim, w dolnej części prostokątne pole wypełnione liniami w kolorze niebieskim z widocznym stylizowanym liściem. Na tle pola widoczna w zależności od kąta patrzenia liczba: 20. Powyżej i poniżej prostokątnego pola, mikrodrukiem, powtarzający się napis: POD TWOJĄ OBRONĘ w kolorze niebieskim. Wzdłuż prawego brzegu, od dołu ku górze, stylizowana wić roślinna utworzona z linii w kolorach niebieskim i zielonym. Z prawej strony wici roślinnej, prostopadle, napisy: DEL. J . K OPECKA S C. P . K RAJEWSKI i P WPW S .A. w kolorze niebieskim. W lewej części banknotu u góry, na wyodrębnionej prostokątnej płaszczyźnie wypełnionej ornamentem w kolorach zielonym i czerwonym, napis: 300-LECIE KORONACJI / OBRAZU MATKI BOŻEJ / JASNOGÓRSKIEJ w kolorze ciemnoniebieskim. Z lewej strony napisu prostokątne pole w kolorze niebieskim, ze stylizowanymi liśćmi. Pod napisem wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napisy: Narodowy / Bank / Polski / Warszawa,/ 10 maja 2017 r., poniżej napis: Prezes i podpis, a pod nim napis: Główny Skarbnik i podpis – całość w kolorze czarnym. Z lewej strony w dolnej części banknotu liczba: 20 oraz, częściowo nachodzący na cyfrę: 0, napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH – całość w kolorze ciemnoniebieskim. W środkowej części, na dole banknotu, oznaczenie dla niewidomych w postaci wytłoczonej liczby: XX, wyczuwalnej dotykiem. Tło banknotu tworzą promieniście rozchodzące się układy linii tworzących pola wypełnione ornamentami oraz liczbami: 300 i 20, a także stylizowanymi kwiatami lilii, rozetami oraz wykonanym mikrodrukiem napisem: 300-LECIE KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ lub jego fragmentami i napisem: POD T WOJĄ OBRONĘ – w kolorach zielonym, pomarańczowym, niebieskim i czerwonym
Strona odwrotna:
w centralnej części banknotu, na wyodrębnionej prostokątnej płaszczyźnie, rycina z 1717 r. przedstawiająca z lewej strony iluminację Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze i z prawej strony widok na ołtarz koronacyjny w całość w kolorze czarnym. Tło ryciny utworzone z ukośnych linii, z lewej strony w kolorze niebieskim i z prawej strony w kolorze pomarańczowym. Poniżej dolnej krawędzi ryciny w kolorach niebieskim i pomarańczowym oraz prostopadle wzdłuż lewej krawędzi ryciny w kolorze niebieskim powtarzający się mikrodrukiem napis: NARODOWY BANK POLSKI. Wzdłuż prawej krawędzi ryciny prostopadle mikrodrukiem powtarzający się napis: 300-LECIE KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ w kolorze pomarańczowym. Powyżej ryciny, na wyodrębnionej prostokątnej płaszczyźnie, wypełnionej ornamentem w kolorach pomarańczowym i niebieskim oraz pomarańczowym, z lewej strony napis: Narodowy Bank Polski w kolorze zielonym; z prawej strony napisu, mikrodrukiem powtarzający się falisty napis: NBP w kolorach pomarańczowym i niebieskim, nad nim – w kolorze białym na pomarańczowym tle. Poniżej ryciny z prawej strony klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE. – w kolorze czarnym. Z lewej strony napisu białe wyodrębnione pole z fragmentami monogramu Maryi w kolorze ciemnoniebieskim (uzupełnienie fragmentów w kolorze zielonym znajduje się na stronie przedniej banknotu). Monogram Maryi w całości widoczny pod światło (recto-verso). W środkowej części, wzdłuż górnej i dolnej krawędzi banknotu układy linii i ornamenty w kolorach niebieskim i pomarańczowym; linie układają się w liczby: 300, stylizowane kwiaty lilii i rozety. Z lewej strony u góry liczba: 20, poniżej plan klasztoru na Jasnej Górze – całość w kolorze ciemnoniebieskim; w dolnej części stylizowana lilia andegaweńska wydrukowana farbą zmienną optycznie, płynnie zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, ze złotego na zielony, z falistym wzorem wywołującym wrażenie ruchu podczas przechylania banknotu; poniżej oznaczenie serii i numeru; w tle ornament w kolorze niebieskim. Z prawej strony u góry prostokątne pole wypełnione ornamentem w kolorze niebieskim, w górnej części pola oznaczenie serii i numeru, wzdłuż dolnej części pola stylizowane liście utworzone z linii w kolorze ciemnoniebieskim; w dolnej części banknotu z prawej strony liczba: 20 oraz, częściowo nachodzący na cyfrę: 0, napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH – całość w kolorze ciemnoniebieskim
Źródło: NBP

Nominał: 20 zł
Nakład: do 55.000 sztuk
Wymiary: 150 x 77 mm
Data emisji: 21 sierpnia 2017
Stan: I (UNC)


Dziewiąty banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł wyemitowany przez NBP z okazji 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

BANKNOT KUPISZ TUTAJ: Banknot Kolekcjonerski Matki Bożej Jasnogórskiej

20 zł – 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – banknot kolekcjonerski

20 zł – 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – banknot kolekcjonerski

Nominał: 20 zł
Nakład: do 55.000 sztuk
Wymiary: 150 x 77 mm
Data emisji: 21 sierpnia 2017
Stan: I (UNC)

Dziewiąty banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł wyemitowany przez NBP z okazji 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

BANKNOT KUPISZ TUTAJ: Banknot Kolekcjonerski Matki Bożej Jasnogórskiej

Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej ma dla polskiego katolicyzmu znaczenie absolutnie wyjątkowe. Można śmiało powiedzieć że umieszczona w częstochowskim klasztorze paulinów Czarna Madonna jest najbardziej rozpoznawalnym religijnym obrazem w naszym kraju. Wg legendy autorem  dzieła miał być sam Łukasz Ewangelista. Następnie miał zostać odkryty przez Konstantyna Wielkiego który przeniósł go do Konstantynopola skąd trafił na Ruś Halicką. Zdobyty przez Ludwika Węgierskiego ostatecznie trafił do ojców paulinów na Jasnej Górze gdzie faktycznie trafił w 1384 roku. Według badań naukowych obraz ma pochodzić z XII-XIII wieku.
Na pierwsze karty historii Polski Częstochowska Matka Boża trafiła w wyniku Potopu, kiedy to klasztor jasnogórski nieskutecznie obległy wojska szwedzkie. Po tym wydarzeniu król Jan Kazimierz składając słynne we Lwowie śluby 1 kwietnia 1656 ogłosił Matkę Bożą patronką i Królową Polski.
Ostateczną decyzję o oficjalnej koronacji Maryi podjął papież Klemens XI.
Koronacja nastąpiła 8 września 1717 roku w święto Narodzenia Matki Bożej. Dokonał jej kanclerz Królestwa biskup Jan Sebastian Szembek. W uroczystości uczestniczyła ogromna na owe czasy liczba 200 tys. pielgrzymów.
Z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Narodowy Bank Polski zamierza wyemitować wyjątkowy dziewiąty w historii banknot Kolekcjonerski. Przewidziano nakład do 55 tys. sztuk co biorąc pod uwagę  religijny charakter emisji praktycznie gwarantuje, że banknot stanie się kolekcjonerskim rarytasem, podobnie jak 1050 rocznica chrztu Polski.

Ceny skupu monet i banknotów

Przykładowe ceny skupu monet srebrnych, okolicznościowych, zagranicznych z okresów międzywojennych / przedwojennych / II RP, PRL, współczesnych kolekcjonerskich i obiegowych. Ceny skupu banknotów. Cennik monet.

UWAGA: Kupujemy nie tylko monety wyszczególnione poniżej. Kupujemy wszystkie monety stanowiące wartość kolekcjonerską! Skontaktuj się!

Prosimy o nie czyścić, nie myć, nie polerować, itd. monet. To tylko pogarsza ich stan!

Dane kontaktowe (mapa dojazdu znajduje się na dole strony):

Telefon: 22 868 50 70 (pn – pt), godz. 10.30-18.30
E-mail:
numizmato@numizmato.pl

Numizmato, ul. Czardzasza 18 lok 8, 02-169 Warszawa – w pobliżu ul. Łopuszańskiej / Hynka i Al. Krakowskiej / Lechickiej, giełdy na Bakalarskiej – Warszawa Ochota – Warszawa Włochy).

Monety międzywojenne / przedwojenne / II RP – “zwykłe” (ceny dla stanów obiegowych, mennicze/lepsze stany – więcej)

Skup monet II RP / międzywojennych / przedwojennych
Kliknij obrazek, aby przejść do skupu

 • Ceny skupu monet 1 złoty Żniwiarka 1924, 1925
 • 1 złoty Żniwiarka 1924, 1925 —> od 100 zł
 • Ceny skupu 2 złote Żniwiarka
 • 2 złote Żniwiarka 1924, 1925 —> od 195 zł
 • Ceny skupu 5 złotych Nike
 • 5 złotych Nike 1928 —> od 720 zł (inne roczniki drożej)
 • Ceny skupu 5 złotych Sztandar 1930
 • 5 złotych Sztandar 1930 —> od 850 zł (wybita stemplem głębokim – drożej)
 • Ceny skupu 10 złotych Głowa Kobiety/ babka/ polonia
 • 10 złotych Głowa Kobiety/ babka/ polonia, 1932, 1933, 1934 —> od 52 zł
 • Ceny skupu 5 złotych Głowa Kobiety/ babka/ polonia
 • 5 złotych Głowa Kobiety/ babka/ polonia, 1932 bez znaku, 1933, 1934 —> od 25 zł (5 zł 1932 rok ze znakiem mennicy drożej)
 • Ceny skupu 2 złote Glowa Kobiety/ babka/ polonia
 • 2 złote Głowa Kobiety/ babka/ polonia, 1932, 1933, 1934 —> od 12 zł
 • Ceny skupu 10 złotych Romuald Traugutt 1933
 • 10 złotych Romuald Traugutt 1933 —> od 360 zł
 • Ceny skupu 10 złotych Jan II Sobieski 1933
 • 10 złotych Jan II Sobieski 1933 —> od 300 zł
 • Ceny skupu 10 złotych Józef Piłsudski, 1935, 1936, 1937
 • 10 złotych Józef Piłsudski, 1935, 1936, 1937 —> od 80 zł (za roczniki 1934, 1938, 1939 więcej, za 10 zł 1934 tzw. “orzeł strzelecki” również)
 • Ceny skupu 10 złotych Józef Piłsudski STRZELECKI / LEGIONOWY
 • 10 złotych Józef Piłsudski 1934 “orzeł strzelecki” —> od 250 zł
 • Ceny skupu 5 złotych Józef Piłsudski 1934, 1935, 1936
 • 5 złotych Józef Piłsudski 1934, 1935, 1936 —> od 40 zł (za rocznik 1938 więcej)
 • Ceny skupu 5 złotych Józef Piłsudski STRZELECKI / LEGIONOWY
 • 5 złotych Józef Piłsudski STRZELECKI / LEGIONOWY —> od 130 zł
 • Ceny skupu 2 złote Józef Piłsudski 1934, 1936
 • 2 złote Józef Piłsudski 1934 —> 40 zł, rocznik 1936 zdecydowanie więcej
 • Ceny skupu 5 złotych Żaglowiec 1936
 • 5 złotych Żaglowiec 1936 —> od 150 zł
 • Ceny skupu 2 złote Żaglowiec 1936
 • 2 złote Żaglowiec 1936 —> od 40 zł

Piłsudskiego Orzeł Strzelecki (ceny dla stanów obiegowych, mennicze/lepsze stany – więcej)

 • Ceny skupu 5 złotych Józef Piłsudski STRZELECKI / LEGIONOWY
 • 5 złotych Józef Piłsudski STRZELECKI —> od 130 zł
 • Ceny skupu 10 złotych Józef Piłsudski STRZELECKI / LEGIONOWY
 • 10 złotych Józef Piłsudski STRZELECKI —> od 250 zł

Monety srebrne PRL (ceny dla stanów obiegowych, mennicze/lepsze stany – więcej)

Skup monet PRL Warszawa
obraz Kliknijek, aby przejść do skupu

 • Ceny skupu 100 złotych Mieszko i Dąbrówka 1966
 • 100 złotych Mieszko i Dąbrówka 1966 —> od 230 zł
 • Ceny skupu 1000 złotych Jan Paweł II 1982, 1983
 • 1000 złotych Jan Paweł II 1982, 1983 —> od 25 zł
 • Ceny skupu 200 złotych XXX lat PRL 1974
 • 200 złotych XXX lat PRL 1974 —> od 23 zł
 • Ceny skupu 200 złotych XXX Rocznica Zwycięstwa nad Faszyzmem 1975
 • 200 złotych XXX Rocznica Zwycięstwa nad Faszyzmem 1975 —> od 28 zł
 • Ceny skupu 200 złotych Igrzyska XXI Olimpiady 1976
 • 200 złotych Igrzyska XXI Olimpiady 1976 —> od 23 zł
 • Ceny skupu 10000 złotych Jan Paweł II 1987
 • 10000 złotych Jan Paweł II 1987 —> od 40 zł
 • Ceny skupu 50000 złotych Piłsudski 1988
 • 50000 złotych Piłsudski 1988 —> od 40 zł
 • Cena skupu 100000 złotych 1990 Solidarność
 • 100000 złotych 1990 Solidarność —> od 110 zł (odmiany A najbardziej popularnej – na rewersie “L” pod datą 1990, duża między “zł” a “100000”, odmiany B /Brak litery L na rewersie, na awersie cyfra “1” w “100000” jest znacznie litra “zł”/, C/mix tzn. awers z typu B i rewers z typu A z literą L/, D/grubsza litera S w słowie “Solidarność” – typy B, C,D – drożej)

Monety obiegowe PRL i III RP przed denominacją (1 złoty i inny, 5 złotych z Rybakiem, 2 zł Jagody, postacie – Kościuszko, Kopernik, itd.)

Skup monet PRL i III RP przed denominacją
Aby przejśc do szczegółów skupu kliknij w obraz

 • monety, obiegowe z okresu PRL i III RP przed denominacją —> wycena indywidualna po oględzinach

Monety srebrne, kolekcjonerskie NBP po 2002 roku (ceny dla monet pospolitych, w dużym nakładzie, monety niskonakładowe, z dodatkami – więcej, jeśli mennicze)

Skup monet srebrnych NBP
obraz Kliknijek do przejść do szczegółów skupu

 • 20 złotych Narodowego Banku Polskiego 2002 i młodsze, srebro —> od 70 zł
 • 10 złotych Narodowego Banku Polskiego 2002 i młodsze, srebro —> od 35 zł
 • 10 zł i 20 zł NBP 2001 i starsze, monety z dodatkami (bursztyn, cyrkonia itd.) —> wycena indywidualna po oględzinach

Monety srebrne, kolekcjonerskie emitentów zagranicznych (np. Niue Island, Perth Mint, Vanuatu, itp.).

Skup monet zagranicznych
obraz Kliknijek do przejść do szczegółów skupu

Monety 2 zł z NBP (nordyckie złoto).

Skup monet okolicznościowych 2 zł NG NBP
Kliknij w obrazek do przejść do skupu

  • 2 złote skandynawskie złoto po 1999 roku —> 2 zł za sztukę NIE SKUPUJEMY / ZAMIENIAMY WSZYSTKO – O KONTAKT
 • monety 2 zł NG okolicznościowe z 1999 roku i starsze —> wycena indywidualna po obejrzeniu monet

Banknoty (wszystkie rodzaje) w stanach niebiegowych UNC (PRL i “młodsze”), starszeszy w stanach obiegowych.

Skup banknotów PRL i starszych
Aby przejść do szczegółów skupu w obraz kliknijek

 • banknoty z okresu przed denominacją i starsze —> wycena indywidualna po oględzinach

Dane kontaktowe:

Telefon: 22 868 50 70 (pn – pt), godz. 10.30-18.30
E-mail:
numizmato@numizmato.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę

Skup monet Warszawa

Skup banknotów
Skup banknotów Warszawa

Skup, komis polskich banknotow obiegowych i kolekcjonerskich

Skupujemy, prowadzimy komis polskich banknotow obiegowych i kolekcjonerskich

Ceny skupu monet i banknotów tutaj: CENNIK – SKUP MONET

UWAGA. Wiele firm, prowadzacych skup, nie posiada wlasnego sklepu w ktorym prowadzi sprzedaz! Jest to o tyle wazne, ze w konsekwencji monety czy banknoty trafiaja i tak do nas, na portale aukcyjne, lub na przetop! Sprzedawaj bezposrednio, zapewniamy lepsze ceny – jestesmy sklepem numizmatycznym – posiadamy tysiace Klientow w Polsce i za granica

banknot_5000_zl_Chopin

Zasady skupu:
– wstepna, bezplatna wycene mozemy wykonac na miejscu w naszym sklepie numizmatycznym (od poniedzialku do piatku w godzinach popoludniowych na ul. Czardasza 18)
– wstepna wycene mozemy przeprowadzic online po przeslaniu wykazu banknotow wraz ze zdjeciami

Zasady zakupu:
– gotowka podczas wizyty w naszym sklepie numizmatycznym na ul. Czardasza 18
– przelewem po przeslaniu banknotow do wyceny.(tylko po wczesniejszych ustaleniach E-mailowych przyjecia przez nasz sklep banknotow do wyceny i zakupu)

Jakie banknoty kupujemy:

– wspolczesne banknoty kolekcjonerskie w stanie I (UNC) w oryginalnych blistrach NBP. Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ
– banknoty obiegowe PRL w stanie I (UNC). Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ
– banknoty okupacyjne z okresu II w.s.
– banknoty miedzywojenne polskie i z Wolnego Miasta Gdansk
– banknoty z ziem polskich XIX w.

Komis banknotow:
– przyjmujemy banknoty do sprzedazy komisowej
– banknoty do sprzedazy komisowej przyjmujemy na dowolny, ustalony w umowie termin
– banknoty, po wczesniejszych ustaleniach, mozemy wystawic do sprzedazy na portalach aukcyjnych (szybsza finalizacja transakcji)
– najnizsza prowizja od posrednictwa w sprzedazy (jest negocjowana indywidualnie)

Dane kontaktowe:
Telefon: 22 868 50 70 (pn – pt), godz. 10.30-18.30
E-mail: numizmato@numizmato.pl

Mapa dojazdu:

Tagi: banknoty nbp, Skup banknotów, banknoty kolekcjonerskie nbp, banknoty prl, 10 zł banknot, banknot obiegowy, skup banknotów, nbp banknoty, skup banknotów warszawa, banknoty polskie, polskie banknoty obiegowe, banknoty kolekcjonerskie wartość, banknoty zagraniczne, banknoty, polskie banknoty obiegowe z lat 1975-1996, banknotów, skup starych banknotów, skup banknotów prl, polski banknot, banknot polski.
Obsługujemy całą Polskę i Warszawę: Warszawa Bemowo, Warszawa Białołęka, Warszawa Bielany, Warszawa Mokotów, Warszawa Ochota, Warszawa Praga Południe, Warszawa Praga Północ, Warszawa Rembertów, Warszawa Śródmieście, Warszawa Targówek, Warszawa Ursus, Warszawa Ursynów, Warszawa Wawer, Warszawa Wesoła, Warszawa Wilanów, Warszawa Włochy, Warszawa Wola, Warszawa Żoliborz
Skup banknotów

 

Skup banknotów Warszawa

Skup, komis monet kolekcjonerskich i obiegowych

Skupujemy, prowadzimy komis – monety srebrne, zlote, 2 zl. Srebro w czystej postaci (sztabki itp. – bez bizuterii itp.)

Ceny skupu monet i banknotów tutaj: CENNIK – SKUP MONET

UWAGA. Wiele firm, prowadzacych skup, nie posiada wlasnego sklepu w ktorym prowadzi sprzedaz! Jest to o tyle wazne, ze w konsekwencji monety czy banknoty trafiaja i tak do nas, na portale aukcyjne, lub na przetop! Sprzedawaj bezposrednio, zapewniamy lepsze ceny – jestesmy sklepem numizmatycznym – posiadamy tysiace Klientow w Polsce i za granica

UWAGA: Prosimy o nieczyszczenie monet. Czyszczenie monet moze obnizyc ich wartosc nawet 10 krotnie (do ceny zlomu). Nie czyscimy monet przed sprzedaza!

Zasady skupu:
– wstepna, bezplatna wycene mozemy wykonac na miejscu w naszym sklepie numizmatycznym (od poniedzialku do piatku w godzinach popoludniowych na ul. Czardasza 18)
– wstepna wycene mozemy przeprowadzic online po przeslaniu wykazu monet wraz ze zdjeciami

Zasady zakupu:
– gotowka podczas wizyty w naszym sklepie numizmatycznym na ul. Czardasza 18
– przelewem po przeslaniu monet do wyceny.(tylko po wczesniejszych ustaleniach E-mailowych przyjecia przez nasz sklep monet do wyceny i zakupu)

Jakie monety kupujemy:
– monety miedzywojenne w najwyzszych stanach zachowania (mile widziane monety w gradingu). Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ– monety kolekcjonerskie PRL (cecha charakterystyczna – kwadratowy, niebieski kapsel). Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ
Pozostale monety to monety obiegowe (w zdecydowanej wiekszosci wartosc od 0,1 zl do 5 zl, sporadycznie wykonane ze srebra niskiej proby)

– monety PRL probne (cecha charakterystyczna – kwadratowy, czerwony kapsel, napis “PROBA” na monecie). Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ

– monety PRL obiegowe – z kruszcow szlachetnych. Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ

– srebrne monety po denominacji (od 1995 roku). Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ

– monety 2 zl ze stopu miedzioniklowego, lub nordic gold (w najwyzszych stanach zachowania). Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ

– monety 2 zl NG z obiegu, dostarczne w wiekszej ilosci, zamieniamy za 2 zl (bez pobierania prowizji za przeliczenie monet jak ma to miejsce np. w NBP i innych sklepach). Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ

– monety z kruszcow szlachetnych zagranicznych emitentow (np. Niue Island, Perth Mint, itp.). Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ

– inne monety po wizycie w sklepie i wykonaniu dokumentacji fotograficznej, z wycena odroczona (konsultacja z ekspertem moze trwac 1-2 tygodnie). Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ

Skup srebra:
– tylko w postaci sztabek w oryginalnym opakowaniu. Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ

Skup zlota:
– tylko w postaci sztabek w oryginalnym opakowaniu. Przyklad – KLIKNIJ TUTAJ

Komis monet:
– przyjmujemy monety do sprzedazy komisowej
– monety do sprzedazy komisowej przyjmujemy na dowolny, ustalony w umowie termin
– monety, po wczesniejszych ustaleniach, mozemy wystawic do sprzedazy na portalach aukcyjnych (szybsza finalizacja transakcji)
– najnizsza prowizja od posrednictwa w sprzedazy (jest negocjowana indywidualnie)

Dane kontaktowe:
Telefon: 22 868 50 70 (pn – pt), godz. 10.30-18.30
E-mail: numizmato@numizmato.pl

Mapa dojazdu:

Tagi: numizmatyka monety srebrne, sprzedam stare monety, srebro 925 cena, kolekcjonerzy starych monet, skup monet katowice, skup monet sosnowiec, sklepy numizmatyczne warszawa, sklep numizmatyczny, kolekcja monet, numizmatyka katalog, monety obiegowe prl, skup monet online, srebro 925, stare monety cennik, skup monet wrocław, skup monet kraków, sprzedaż starych monet, skup monet cennik, monety numizmatyka, cena monet, wycena starych monet, stare monety ceny, monety 2 zł ceny, skup monet kielce, skup monet nbp, skup monet lublin, sklep numizmatyka, cennik monet polskich, sklepy numizmatyczne, wycena monet polskich, numizmatyka monety 2 zł, skup starych monet, numizmatyka wycena monet polskich, skup monet bydgoszcz, stare monety skup, skup monet warszawa, skup starych monet polskich, numizmatyka monety polskie, skup złotych monet, cennik monet, skup monet srebrnych, internetowy sklep numizmatyczny, ile są warte stare monety, numizmatyka warszawa, skup srebrnych monet, skup złotych monet warszawa, skup banknotów prl, skup banknotów warszawa, cennik monet 2 zł, sklep numizmatyczny warszawa, skup monet rzeszów, monety okolicznościowe 2 zł skup, ceny skupu srebra, stare monety sprzedam, sklep numizmatyczny online, wycena monet, nbp skup monet, numizmatyka wycena monet, numizmatyka skup, aukcje monet, monety 2 złotowe, skup monet szczecin, skup monet olsztyn, skup monet poznań, skup monet gdańsk, srebro cena, cena skupu srebra, numizmatyczny sklep internetowy, skup monet gdynia, srebro skup, kolekcje monet, stare monety, numizmatyka ceny monet, skup monet złotych, numizmatyka waw, skup monet 2 zł, kupie stare monety, numizmatyka sklep, monety numizmatyczne, skup monet, wycena monet online, monety polskie obiegowe, polskie monety obiegowe, sklepy numizmatyczne w warszawie, monety stare, cennik starych monet, skup numizmatów, monety okolicznościowe 2 zł, skup starych pieniędzy, numizmatyka wycena, numizmatyczny sklep, monety skup, skup monet łódź, sprzedaż monet, skup monet polskich, numizmatyka skup monet, numizmatyka 2 zł, monety obiegowe, skup monet prl, wycena monet 2 zł, aukcje numizmatyczne.
Obsługujemy całą Polskę i Warszawę: Warszawa Bemowo, skup monet Warszawa Białołęka, skup monet Warszawa Bielany, skup monet Warszawa Mokotów, skup monet Warszawa Ochota, skup monet Warszawa Praga Południe, skup monet Warszawa Praga Północ, skup monet Warszawa Rembertów, skup monet Warszawa Śródmieście, skup monet Warszawa Targówek, skup monet Warszawa Ursus, skup monet Warszawa Ursynów, skup monet Warszawa Wawer, skup monet Warszawa Wesoła, skup monet Warszawa Wilanów, skup monet Warszawa Włochy, skup monet Warszawa Wola, skup monet Warszawa Żoliborz, skup monet okolicznościowych 2 zł, numizmatyka wrocław skup monet, skup monet kolekcjonerskich, skup monet okolicznościowych, skup starych monet cennik, skup polskich monet cennik, skup srebrnych monet warszawa, skup starych monet warszawa, skup monet warszawa centrum, skup monet euro, skup złotych monet nbp, skup monet warszawa praga, skup monet kolekcjonerskich, ceny skupu złotych monet, ceny złotych monet, ceny monet srebrnych, ceny monet kolekcjonerskich nbp, ceny monet kolekcjonerskich, ceny monet z prl, ceny polskich monet, ceny monet 2 zł, ceny starych monet, ceny starych monet polskich, skup monet ceny, ceny monet prl, numizmatyka ceny monet polskich, numizmatyzm ceny monet, ceny monet, stare banknoty polskie skup, złoto skup warszawa, stare banknoty skup, złoto skup, stare pieniądze skup, skup srebra warszawa, skup srebra cena, numizmatyka warszawa skup, skup srebra, numizmatyka szczecin skup, złoto skup cena, srebro skup cena, skup srebra ceny, cena starych monet polskich, czyszczenie starych monet, aukcje monet kolekcjonerskich, cena złotych monet, cennik starych monet polskich, cena starych monet, czyszczenie monet srebrnych, kolekcjoner monet, numizmatyka wycena starych monet, cena monet kolekcjonerskich, wycena monet kolekcjonerskich, kolekcja monet 2 zł, kolekcjonerzy monet, aukcja monet, wyceny monet, wycena monet warszawa, wycena starych monet polskich, sprzedaż monet kolekcjonerskich, cena monet zlotych, cennik monet prl, nbp sprzedaż monet, cennik monet kolekcjonerskich, monet, monety w polsce, monety cena, monety katalog, monety cennik, monety 5 zł, monety aukcje, monety wartość, monety 5 zł okolicznościowe, monety numizmatyczne wycena, monety 2, monety wycena, monety warszawa, srebro monety, numizmaty monety, monety kolekcjonerski, monety srebrne skup, monety ze złota, srebrne monety cena, zabytkowe monety, wartościowe monety
Skup banknotów

 

Skup banknotów Warszawa

Falsyfikat monety 2 zł 1936 Piłsudski

Przedstawiamy falsyfikat monety z Piłsudskim – pomimo wagi i średnicy zbliżonej do oryginału (odrobinę mniejsza waga i średnica) – co moglibyśmy uznać za naturalne starcie a więc zmniejszoną wagę i średnicę.

Zaznaczamy, że moneta jest w bardzo dużym powiększeniu (moneta ma 22 mm średnicy), więc nie wszystkie zamieszczone informacje będą widoczne “gołym okiem”.

1. Struktura powierzchni – widać drobne “kulki” – pozostałość po odlewaniu monety – tak, ten falsyfikat został wykonany metodą odlewu.

Falsyfikat monety 2 zł 1936 Piłsudski

2. Pozostałości odlewania (między innymi po lewej stronie brody i po prawej stronie włosów) – falsyfikat nie został poprawnie oczyszczony po wykonaniu.

3. Wygląd znaku menniczego ten na falsyfikacie jest “gruby” i niewyraźny – współczesne techniki odlewu nie pozwalają na wykonanie tak małego elementu, który byłby “cienki” jak w oryginale.

Falsyfikat monety 2 zł 1936 Piłsudski
4. Na awersie sytuacja jest podobna – struktura “bąbli”, “cienkie” elementy nie zostały odwzorowane prawidłowo – np. korpus orła.

Falsyfikat monety 2 zł 1936 Piłsudski
5. Dodatkowo po prawej stronie łapy orła mamy tzw. “niedolew” (wada odlewu) – prawdopodobnie źle została zaprojektowana forma – materiał w trakcie stygnięcia kurczy się i gdy zabraknie materiału (zapobiegamy temu np. poprzez zaprojektowany / dodany nadlew, odcinany po wystygnięciu) powstają dziury jak w żółtym serze.

Falsyfikat monety 2 zł 1936 Piłsudski
6. Nieudolnie wykonany rant monety
Falsyfikat monety 2 zł 1936 Piłsudski
7. Różna grubość monety
Falsyfikat monety 2 zł 1936 Piłsudski
8. Moneta wydaje inny dźwięk w trakcie “kręcenia” na stole.
Falsyfikat monety 2 zł 1936 Piłsudski

Banknoty 1000 zł Koopernik 1982 r., nowe serie: EH, EZ, GR, KC

Banknot 1000 zł Mikołaj Kopernik 1982, nowe serie: EH, EZ, GR, KC

Dodaliśmy nowe serie banknotów 1000 zł. Serie nie występowały w albumie “Polskie banknoty obiegowe z lat 1975-1996“. Według naszej wiedzy w wyżej wymienionym zestawie/klaserze występowały tylko serie AM, AN, AP, AR, AS, AT, AY.

UWAGA niektórych serii posiadamy tylko 1 sztukę. Nie przegap!

Serie dodane:

1000 zł 1982 seria EH

1000 zł 1982 seria EZ

1000 zł 1982 seria GR

1000 zł 1982 seria KC

Wszystkie serie: 1000 zł Kopernik serie

Nominał: 1000 zł
Temat/postać: Mikołaj Kopernik
Emitent: NBP 
Wymiary: 138 x 63 mm
Stan: I (UNC) 
Data emisji: 1982 

Banknoty 500 zł Kościuszko nowe serie: DP, EB, EZ, FH, FW, FY, GG

Banknot 500 zł Kościuszko, nowe serie: DP, EB, EZ, FH, FW, FY, GG

Dodaliśmy nowe serie banknotów 500 zł. Serie nie występowały w albumie “Polskie banknoty obiegowe z lat 1975-1996“. Według naszej wiedzy w wyżej wymienionym zestawie/klaserze występowały tylko serie CW, CZ, DM, DN, DT, DU, EA, FE,

UWAGA niektórych serii posiadamy tylko 1 sztukę. Nie przegap!

Serie dodane:

500 zł 1982 seria DP

500 zł 1982 seria EB

500 zł 1982 seria EZ

500 zł 1982 seria FH

500 zł 1982 seria FW

500 zł 1982 seria FY

500 zł 1982 seria GG

Wszystkie banknoty 500 zł: 500 zł Kościuszko serie

Nominał: 500 zł

Temat/postać: Tadeusz Kościuszko
Emitent: NBP
Wymiary: 138 x 63 mm

 

Banknoty 50 zł Karol Świerczewski, nowe serie: BP, FW, GY, HK, HR

Banknot 50 zł Karol Świerczewski, nowe serie: BP, FW, GY, HK, HR

Dodaliśmy nowe serie banknotów 50 zł. Serie nie występowały w albumie “Polskie banknoty obiegowe z lat 1975-1996“. Według naszej wiedzy w wyżej wymienionym zestawie/klaserze występowały tylko serie BA, BB, BC, BD, BE, BL, BM, BN, BR, BS.

UWAGA niektórych serii posiadamy tylko 1 sztukę. Nie przegap!

Serie dodane:

50 zł 1975 r. seria BP

50 zł 1986 r. seria FW

50 zł 1988 r. seria GY

50 zł 1988 r. seria HK

50 zł 1988 r. seria HR

Wszystkie banknoty 50 zł: 50 zł Świerczewski serie

 

Nominał: 50 zł
Temat/postać: Karol Świerczewski
Emitent: NBP 
Wymiary: 138 x 63 mm
Stan: I (UNC)