10 zł 2003 r. – Stanisław Leszczyński – POPIERSIE – Poczet królów i książ

10 zł 2003 r. – Stanisław Leszczyński – POPIERSIE – Poczet królów i książ10 zł 2003 r. – Stanisław Leszczyński – POPIERSIE – Poczet królów i książąt polskich   Nominał: 10 zł Stop: Ag 925/1000 Średnica: 32 mm Masa: 14,14 g Stempel: lustrzany Nakład: 45.000 Data emisji: 15 października 2003 Stan: I (menniczy / L)  Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł wyemitowana przez NBP w ramach serii "Poczet królów i książąt polskich". Uwaga! Fotografia monety ma charakter poglądowy i ogólny, może więc odbiegać np. kolorystycznie od oryginału. Szczegóły dotyczące stanu zachowania znajdują się w opisie monety.
Cena, najlepsze ceny tutaj: 10 zł 2003 r. – Stanisław Leszczyński – POPIERSIE – Poczet królów i książ

10 zł 2003 r. – Stanisław Leszczyński – PÓŁPOSTAĆ – Poczet królów i ksi�

10 zł 2003 r. – Stanisław Leszczyński – PÓŁPOSTAĆ – Poczet królów i ksi�10 zł 2003 r. – Stanisław Leszczyński – PÓŁPOSTAĆ – Poczet królów i książąt polskich   Nominał: 10 zł Stop: Ag 925/1000 Średnica: 32 mm Masa: 14,14 g Stempel: lustrzany Nakład: 40.000 Data emisji: 15 października 2003 Stan: I (menniczy / L) Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł wyemitowana przez NBP w ramach serii "Poczet królów i książąt polskich". Uwaga! Fotografia monety ma charakter poglądowy i ogólny, może więc odbiegać np. kolorystycznie od oryginału. Szczegóły dotyczące stanu zachowania znajdują się w opisie monety.
Cena, najlepsze ceny tutaj: 10 zł 2003 r. – Stanisław Leszczyński – PÓŁPOSTAĆ – Poczet królów i ksi�

10 zł 2003 r. – 750-lecie lokacji Poznania (lokacja Poznania)

10 zł 2003 r. – 750-lecie lokacji Poznania (lokacja Poznania)10 zł 2003 r. – 750-lecie lokacji Poznania (lokacja Poznania)   Nominał: 10 zł Stop: Ag 925/1000 Średnica: 32 mm Masa: 14,14 g Stempel: lustrzany Nakład: 39.000 Data emisji: 5 marca 2003 Stan: I (menniczy / L) Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł wyemitowana przez NBP dla uczczenia 750-lecia lokacji Poznania. Uwaga! Fotografia monety ma charakter poglądowy i ogólny, może więc odbiegać np. kolorystycznie od oryginału. Szczegóły dotyczące stanu zachowania znajdują się w opisie monety. Rewers: Fragmenty zabudowań, herb Poznania, napis 750-LECIE LOKACJI POZNANIA Awers: wizerunek drzwi kościoła Najświętszej Marii Panny, orzeł, nominał, data U schyłku XIV i w XV wieku Poznań stał wśród takich ośrodków jak Toruń i Lwów, które ustępowały jedynie Gdańskowi i Krakowowi czy pobliskiemu, ale ciążącemu już zdecydowanie ku Czechom Wrocławiowi. Poznań szybkością rozwoju ustępował jedynie Lublinowi. O szczególnej pozycji miasta najlepiej świadczy fakt, że jedynie Kraków i Poznań były miastami-sygnatariuszami wszystkich pokojów z Krzyżakami, począwszy od 1335 po 1466. Lokacja miasta rozpoczęła proces scalania konurbacji w jeden organizm. W skład Poznania wchodziło wówczas lewobrzeżne miasto z 17 nadanymi mu wsiami, których odległość od rynku nie przekraczała 8 km. Tworzyły one z miastem jeden organizm podległy staroście. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie murów miejskich powstały osady służebne: Garbary, Czapniki, Stelmachy czy Rybaki, oraz osady związane z instytucjami o charakterze charytatywnym, którymi zazwyczaj były prowadzone przez Kościół szpitale. Stopniowo miejscowości te łączyły się w z warte przedmieścia. I tak na południowy wschód od murów, w zakolu zachodniego ramienia Warty i Strugi Karmelitańskiej, powstały Piaski, obejmujące dawne Rybaki i Czapniki, a także Gąskę (osada o identycznej nazwie leżała przy Bramie Wronieckiej). W Piaskach powstały w krótkim czasie po sobie cmentarz miejski, kościół pw. Wszystkich Świętych (znajdował się on w sąsiedztwie dzisiejszej świątyni pod tym wezwaniem) wraz z hospicjum dla podróżnych oraz klasztor i kościół bernardynów, zaś na południowym obrzeżu osady powstał klasztor karmelitów trzewiczkowych. Zachodni brzeg strugi karmelitańskiej zajmowały osiedla położone wzdłuż drogi biegnącej od Bramy Wrocławskiej na południe. Licząc od murów miejskich były to: Stelmachy i Półwieś. Na zachód od tej ostatniej leżały Nowe Ogrody będące własnością mieszczan, a na południowy zachód stara osada wokół kościoła św. Marcina. Z tej osady odchodziła na zachód droga ku Bukowi, przy której leżała osada Glinki sąsiadująca z miejską cegielnią oraz wapiennik i leżący bardziej na północ Kundorf. Na południu zaś, przy drodze na Wrocław leżała wieś Wierzbięcice przemianowana później na Wildę. Przy północnej części murów miejskich, u wylotu Bramy Wronieckiej, znajdowała się kolejna osada o nazwie Gąska, która otaczała najstarszy miejski szpital św. Ducha ufundowany jeszcze w momencie lokacji przez biskupa Boguchwała II. Na północ od niej leżała należąca do kapituły poznańskiej osada wokół kościoła św. Wojciecha. Wszystkie te miejscowości z czasem złały się w tzw. Przedmieście Wronieckie. Całość lewobrzeżnej konurbacji dopełniał wieniec wsi należących do miasta, a mających przeważnie formę ulicówek. Poznań prawobrzeżny należał zasadniczo do Kościoła. Największe znaczenie miały Ostrów Tumski, którego książę zrzekł się prawdopodobnie jeszcze w XIII wieku oraz Śródka, którą Przemysł II nadał biskupstwu zastrzegając zakaz organizowania w niej targów i jarmarków oraz handlu suknem, co miało chronić kupców z książęcego miasta na lewym brzegu Warty. Na zachód od Ostrowa Tumskiego znajdowała się wyspa, przez którą wiódł stały most przez rzekę, na której znajdowała się osada zwana Groblą Kapitularną (później Chwaliszewem) z należącym do kapituły laskiem – Czartorią. Na wschodzie leżała osada przy należącym do joannitów kościele św. Jana oraz łącząca się z nią biskupia wieś – Główna. Wg Wikipedii
Cena, najlepsze ceny tutaj: 10 zł 2003 r. – 750-lecie lokacji Poznania (lokacja Poznania)

10 zł 2003 r. – Gen. broni Stanisław Maczek 1892-1994

10 zł 2003 r. – Gen. broni Stanisław Maczek 1892-199410 zł 2003 r. – Gen. broni Stanisław Maczek Nominał: 10 zł Stop: Ag 925/1000 Średnica: 32 mm Masa: 14,14 g Stempel: lustrzany Nakład: 44.000 Data emisji: 7 maja 2003 Stan: I (menniczy / L) Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł wyemitowana przez NBP dla uhonorowania gen. broni Stanisława Maczka. Uwaga! Fotografia monety ma charakter poglądowy i ogólny, może więc odbiegać np. kolorystycznie od oryginału. Szczegóły dotyczące stanu zachowania znajdują się w opisie monety. Rewers: Wizerunek Generała Stanisława Maczka, odznaka, napis: GEN. BRONI STANISŁAW MACZEK 1892-1994 Awers: Wizerunek trzech czołgów, orzeł, nominał, data Stanisław Władysław Maczek (ur. 31 marca 1892 w Szczercu, zm. 11 grudnia 1994 w Edynburgu) – generał broni Wojska Polskiego, honorowy obywatel Holandii.
Cena, najlepsze ceny tutaj: 10 zł 2003 r. – Gen. broni Stanisław Maczek 1892-1994

10 zł 2003 r. – 10 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)

10 zł 2003 r. – 10 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) 10 zł 2003 r. – 10 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) Nominał: 10 zł Stop: Ag 925/1000 Średnica: 32 mm Masa: 14,14 g Stempel: lustrzany Nakład: 47.000 Data emisji: 8 stycznia 2003 Stan: I (menniczy / L), lekka patyna Srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł wyemitowana przez NBP dla uczczenia 15-lecia Senatu III RP. Uwaga! Fotografia monety ma charakter poglądowy i ogólny, może więc odbiegać np. kolorystycznie od oryginału. Szczegóły dotyczące stanu zachowania znajdują się w opisie monety. Rewers: Chłopiec grający na flecie, pięciolinia, nuty, kwiaty i serce. Napis: WIELKA ORKIESTRA / ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Awers: Logo WOŚP, orzeł, nominał, data. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazywana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całym kraju (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji. W czasie finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast prowadzona przez szerokie rzesze wolontariuszy. Zgromadzone pieniądze są za każdym razem przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia dzieci. Od 1 września 2004 roku fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (nr KRS: 0000030897). Przekazane na konto fundacji 1% podatku dochodowego jest przeznaczane na wsparcie hospicjów dziecięcych. Fundacja jest laureatem statuetki Dziecięcej Nagrody SERCA, jaką otrzymała od dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” ze Świdnicy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest drugą co do wielkości pozyskiwanej rocznej sumy fundacją charytatywną w Polsce (pierwszą jest Caritas. Źródło: Wikipedia
Cena, najlepsze ceny tutaj: 10 zł 2003 r. – 10 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)

10 zł 2003 r. – 150-lecie narodzin przemysłu naftowego i gazowniczego

10 zł 2003 r. – 150-lecie narodzin przemysłu naftowego i gazowniczego10 zł 2003 r. – Przemysł naftowy i gazowniczy   Nominał: 10 zł Próba (stop): Ag 925 Wymiary: Ø 32,00 mm Masa: 14,14 g Stempel: lustrzany Rant: gładki Wielkość emisji: 43.000 Data wejścia do obiegu: 21 maja 2003 Stan: I (menniczy / L), minimalna patyna Srebrna moneta okolicznościowa o nominale 10 zł wybita dla upamiętnienia 150-lecia narodzin przemysłu naftowego i gazowego Uwaga! Fotografia monety ma charakter poglądowy i ogólny, może więc odbiegać np. kolorystycznie od oryginału. Szczegóły dotyczące stanu zachowania znajdują się w opisie monety.
Cena, najlepsze ceny tutaj: 10 zł 2003 r. – 150-lecie narodzin przemysłu naftowego i gazowniczego