Skup medali

Skup medali

skup medali

Obok skupu monet obiegowych, okolicznościowych, kolekcjonerskich, oraz banknotów obiegowych i kolekcjonerskich skup medali jest najczęstszą transakcją przeprowadzaną przez Numizmato antykwariat waw.

antykwariat waw

Skupujemy prawie wszystkie odznaczenia zarówno wojskowe jak i cywilne. Niestety jak w każdej branży kolekcjonerskiej te odznaki, które są najczęściej nadawane, są najniższej wartości. Czyli odznaczenie klasy I będzie zdecydowanie niżej wyceniane niż te klasy III. Oczywiście na wartość wpływa także stan zachowania – wytarcia, odpryski farby / emalii, zniszczona wstążka lub urwane ucho zdecydowanie obniżają wartość takiej pozycji.

stare odznaczenia

Masz stare odznaczenia? Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście – wycenimy za darmo!

Najważniejsze odznaczenia (hierarchia od góry – najważniejsza):
Order Orła Białego
Order Wojenny Virtuti Militari – klasy od I do V
Order Odrodzenia Polski – klasy od I do V
Order Krzyża Wojskowego – klasy od I do III
Order Krzyża Niepodległości – klasy: I i II
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – klasy od I do V
oznaki innych polskich orderów w kolejności ich otrzymania
Krzyż Walecznych
Krzyż Wojskowy
Krzyż Zasługi za Dzielność
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż Wolności i Solidarności
Złoty Krzyż Zasługi
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
Srebrny Krzyż Zasługi
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami
Brązowy Krzyż Zasługi
Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Morski Krzyż Zasługi z Mieczami, Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami (równorzędne między sobą)
Wojskowy Krzyż Zasługi, Morski Krzyż Zasługi, Lotniczy Krzyż Zasługi (równorzędne między sobą)
Medal za Ofiarność i Odwagę
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Pozostałe odznaczenia (hierarchia od góry – najważniejsza):
Medal Wojska (1992–1992)
Medal Morski (1992–1992)
Medal Lotniczy (1992–1992)
Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej (1992–1992)
Krzyż Kampanii Wrześniowej (1992–1992)
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (1992–1992)
Krzyż Armii Krajowej (1992–1999)
Krzyż Batalionów Chłopskich (1992–1999)
Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (1992–1999)
Śląski Krzyż Powstańczy (1992–1999)
Wielkopolski Krzyż Powstańczy (1992–1999)
Krzyż Partyzancki (1992–1999)
Medal za Warszawę 1939–1945 (1992–1999)
Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk (1992–1999)
Medal Za udział w wojnie obronnej 1939 (1992–1999)
Warszawski Krzyż Powstańczy (1992–1999)
Krzyż Oświęcimski (1992–1999)
Krzyż Bitwy pod Lenino (1992-1999)
Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1992–1999)
Krzyż za udział w Wojnie 1918-1921 (1992–1999)

Odznaczenia II Rzeczypospolitej (hierarchia od góry – najważniejsza):
Order Orła Białego
Order Virtuti Militari – klasy od I do V
Order Odrodzenia Polski – klasy od I do III
Krzyż Niepodległości – z mieczami lub bez
Order Odrodzenia Polski – klasy od IV do V
Krzyż Walecznych
Krzyż Zasługi (złoty)
Krzyż Ochotniczy za Wojnę
Medal Niepodległości
Krzyż Zasługi za Dzielność
Medal Ochotniczy za Wojnę
Krzyż Zasługi (srebrny)
Krzyż Zasługi (brązowy)
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi
Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki
Medal za Ratowanie Ginących
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921
Wawrzyn Akademicki (złoty)
Wawrzyn Akademicki (srebrny)
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości
Medal 3 Maja
Medal za Długoletnią Służbę

Odznaczenia rządu RP na obczyźnie (1939–1990) – (hierarchia od góry – najważniejsza)
Order Orła Białego
Order Virtuti Militari – klasy od I do V
Order Odrodzenia Polski – klasy od I do III
Krzyż Niepodległości – z mieczami lub bez (zak. nadawanie)
Krzyż Niepodległości – z mieczami lub bez (wznow. 1954/1959)
Order Odrodzenia Polski – klasy od IV do V
Krzyż Walecznych
Krzyż Zasługi z Mieczami (ust. 1942)
Medal Wojska (1945)
Medal Lotniczy (1945)
Medal Morski Marynarki Wojennej (1945)
Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej (1945)
Krzyż Zasługi (złoty)
Medal Niepodległości (zak. nadawanie)
Medal Niepodległości (wznow. 1954/1959)
Krzyż Zasługi za Dzielność (zak. nadawanie)
Krzyż Zasługi (srebrny i brązowy)
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej (zak. nadawanie)
Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi (zak. nadawanie)
Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki (zak. nadawanie)
Medal za Ratowanie Ginących (sporadycznie)
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 (zak. nadawanie)
Krzyż Kampanii Wrześniowej (1984)
Wawrzyn Akademicki (zak. nadawanie)
Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (zak. nadawanie)
Medal 3 Maja (zak. nadawanie)
Medal za Długoletnią Służbę (zak. nadawanie)
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (1944)
Krzyż Armii Krajowej (1966)

Odznaczenia Polski Ludowej (hierarchia od góry – najważniejsza)
Order Budowniczych Polski Ludowej
Order Odrodzenia Polski I klasy
Order Virtuti Militari I klasy
Order Krzyża Grunwaldu I klasy
Order Sztandaru Pracy I klasy
Order Odrodzenia Polski II klasy
Order Virtuti Militari II klasy
Order Krzyża Grunwaldu II klasy
Order Sztandaru Pracy II klasy
Order Odrodzenia Polski III klasy
Order Krzyża Grunwaldu III klasy
Order Virtuti Militari III klasy
Order Odrodzenia Polski IV klasy
Order Virtuti Militari IV klasy
Order Odrodzenia Polski V klasy
Order Virtuti Militari V klasy
Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż Walecznych
Złoty Medal „Zasłużonym na Polu Chwały”
Krzyż Partyzancki (1945)
Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1989)
Krzyż Bitwy pod Lenino (1988)
Krzyż Oświęcimski (1985)
Medal „Za waszą wolność i naszą” (1956)
Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” (1981)
Medal „Za udział w walkach w obronie władzy ludowej” (1983)
Śląski Krzyż Powstańczy (1946)
Wielkopolski Krzyż Powstańczy (1957)
Warszawski Krzyż Powstańczy (1981)
Srebrny Krzyż Zasługi
Srebrny Medal „Zasłużonym na Polu Chwały”
Brązowy Krzyż Zasługi
Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały”
Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974)
Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984)
Medal za Warszawę 1939–1945 (1945)
Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk (1945)
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1945)
Medal Rodła (1985)
Medal za Ofiarność i Odwagę
Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1951)
Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Medal 10-lecia Polski Ludowej (1954)
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Medal „Za udział w walkach o Berlin” (1966)
Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (1966)

Źródło: Wikipedia i materiały własne Numizmato